O kupujícím

Vykonávame pravidelné audity mimo auditov tretích strán. Spolupracujeme len s firmami certifikovanými minimálne podľa systému HACCP (“Analýza rizík a kontrola kritických bodov”). Väčšina našich dodávateľov má certifikáciu ISO 22000, FSSC, BRC a IFS International Food Safety Standards. Naše produkty neobsahujú GMO a spĺňajú moderné špecifikácie.

Kontaktujte nás