За купувачи

Провеждаме редовни одити, извън одитите на доставчиците от трети страни. Работим единствено с компании сертифицирани поне по системата HACCP („Анализ на опасностите и контрол на критичните точки“). Повечето от нашите доставчици са сертифицирани по ISO 22000, FSSC, BRC и Международните стандарти за безопасност на храната IFS. Продуктите ни не съдържат ГМО и отговарят на съвременните спецификации.

Свържете се с нас